Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Utsläppt gråsäl har blivit mamma

För första gången har en av de gråsälskutar som släppts ut från avelshägnet i Forsmark setts med en egen kut. ”En solskenshistoria”, enligt den ansvariga forskaren vid Naturhistoriska riksmuseet.

Bild på märkt säl med kut

Gråsälen Silvia, idag 12 år, med sin kut vid Ölands södra udde. Bilden är tagen i fredags, den 11 mars 2016. Foto: Anna Roos

Ålande sig fram på mage på den karga stranden på Ölands södra udde kunde miljögiftsforskaren Anna Roos i fredags njuta av en mycket välkommen syn: gråsälen Silvia, som föddes upp i avelshägnet i uppländska Forsmark och släpptes ut i friheten som månadsgammal kut för precis 12 år sedan vid skånska Måkläppen, tumlade runt i vattnet med en alldeles egen kut.

– Jag blev rörd, säger Anna Roos, som under många år ansvarade för avelsprojektet med gråsälarna. Jag har ju jobbat väldigt nära de här sälarna och det var roligt att se hur lik Silvia var sin egen mamma både till utseende och beteende – en mycket engagerad och ”pysslig” mamma.

Det var ornitologerna vid Ottenby fågelstation som hörde av sig till Anna när de spanat in den frysmärkta sälen med kuten. Hon såg direkt på fotot vilken det var och att det var bäst att skynda sig om hon ville hinna se den: gråsälar diar sin kut i tre veckor, sedan skiljs de åt, och den här kuten var redan ganska stor.

Gråsälen Silvia när den var en liten kut.

Silvia, när hon ännu var en kut, cirka 2 veckor gammal, i avelshägnet i Forsmark, 2004. Foto: Anna Roos

Stärka svaga populationer

Avelsprojektet i Forsmark startade 1980 som ett gemensamt projekt mellan Naturhistoriska riksmuseet, Världsnaturfonden, Naturvårdsverket och Forsmarks kraftgrupp i ett försök att rädda gråsälarna i Östersjön, som då var nere i en bottennivå på under 4.000 djur. Merparten av honorna var sterila, med missbildningar på livmodern, orsakade av höga halter miljögifter, framför allt PCB.

Sälarna i avelshägnet matades med sill från Atlanten, där halterna av miljögifter var lägre. Sammanlagt 31 kutar släpptes ut från hägnet, för att stärka de svaga populationerna i södra Östersjön. 2006 hade stammen återhämtat sig så pass att projektet kunde läggas ner. Idag finns över 30.000 gråsälar i Östersjön.

– Det som räddade sälarna i Östersjön var framför allt förbudet mot PCB, att jakten stoppades och att man inrättade sälskyddsområden. Lokalt kan även utsättningarna av friska kutar ha haft stor betydelse, säger Anna Roos.

Helgens spaning är första gången de utsläppta kutarnas lyckade reproduktion kunnat dokumenteras.

Sälkut i låda med satellitsändare på ryggen

Silvia som kut med satellitsändare fäst på ryggen, strax innan hon släpps ut vid Måkläppen den 12 mars 2004. Foto: Anna Roos

Bild av sälen Silvia som ligger uppe på en sten i vattnet. Märkningen S3 är synlig på sidan av kroppen.

Silvia med frysmärkningen (S3) synlig på sidan av kroppen. Bilden är tagen vid Ölands södra udde i fredags, den 11 mars 2016. Foto: Anna Roos

För mer information kontakta

Anna Roos
Telefon: 08 5195 4223
E-post: anna.roos@nrm.se

Micha Gribjers och Magnus Hellström
Ottenby fågelstation
Telefon: 0485 661 093

Michaela Lundell, vetenskapskommunikatör
Telefon: 08 5195 4247
E-post: michaela.lundell@nrm.se

Pressbilder finns på MyNewsdesklänk till annan webbplats. De får användas och delas i sociala medier vid angivande av källa.