Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Arter i Statens vilt

Vilka arter som ingår i statens vilt kan variera över tiden, bland annat beroende på att olika arter kan bli mer eller mindre vanliga.

Här kan du se vilka djur som för närvarande omfattas av lagstiftningen om statens vilt.

Däggdjur

De däggdjursarter som ingår i Statens vilt är:
björn, varg, järv, lo, myskoxe, fjällräv, utter och valar.

Statens veterinärmedicinska anstaltlänk till annan webbplats tar hand om döda björnar, vargar, järvar och lo.

Enheten för miljöforskning och -övervakning  tar hand om döda tumlare och andra småvalar.

Fåglar

Följande fågelarter ingår i statens vilt:

Rovfåglar 

Fiskgjuse, bivråk, örnar, glador, falkar och kärrhökar. 

Ugglor

Tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla och slaguggla. 

Hackspettar 

Gråspett, vitryggig hackspett och mellanspett. 

Tärnor 

Skräntärna och svarttärna.

Övriga fåglar

Fjällgås, storkar, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, kungsfiskare, blåkråka, härfågel och sommargylling.

Arter som inte ingår

Utöver de djur som tillhör statens vilt, finns det andra fågel- och däggdjursarter som vi är särskilt intresserade av att ta emot.