Den här sidan uppdateras inte längre och innehållet kan vara inaktuellt.

Ringmärkningsprojektet i Kina

Kunskapsutbytet mellan ringmärkningen i Sverige och Kina fortsätter och hela hösten kommer svenska och kinesiska ringmärkare att arbeta tillsammans i östra Kina
Projektet som drivs av Naturhistoriska riksmuseet och som stöds av Sida syftar till att utbilda och utveckla ringmärkningen i Kina så att den bl a kan användas inom ramen för miljöövervakning. Projektledare är Bo Petersson och delaktiga i projektet är också Ottenby och Falsterbo fågelstationer.
 
Gabriel Norevik (Ottenby) och Lina Jansson (Naturhistoriska riksmuseet) befinner sig nu vid fågelstationen Beidaihe strax öster om Peking där projektet deltar i den standardiserade ringmärkningen av flyttfåglar. Mindre grupper av ringmärkare från andra stationer kommer under kortare perioder till Beidaihe för att träna sig i ålders- och könsbestämning. Bo Petersson är just nu i nordöstra Kina och deltar i en workshop där ett 50-tal kinesiska ringmärkare får lära sig mer om ringmärkning.
 
Efter en period med ganska lite flyttfåglar noterades ett tydligt inflöde den 15 oktober. Drygt 400 fåglar ringmärktes och kungsfågelsångare, blåstjärt och taigasångare var de dominerande arterna i fångsten. Verksamheten vid Beidaihe kan följas via en blogglänk till annan webbplats.