Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Statens vilt

Ett antal däggdjurs- och fågelarter med särskilt högt naturvärde ingår i Statens vilt. Då döda djur eller döda fåglar tillhörande Statens vilt påträffas i naturen, skall detta rapporteras eller lämnas in till polisen för transport till Naturhistoriska Riksmuseet.

Statens vilt

Statens vilt är ett begrepp som omfattar ett antal utvalda däggdjurs- och fågelarter som inte får behållas av upphittaren om de påträffas döda i naturen.

Bestämmelser om statens vilt finns i jaktlagen,  jaktförordningen och i Naturvårdsverkets föreskrifter.

Lagens huvudmening är att dessa arter är i riskzonen för illegal jakt eller har ett särskilt högt naturvärde och därför kräver extraordinära skyddsregler. Döda exemplar av dessa arter ska rapporteras eller lämnas till Polisen för vidarebefordran till Naturhistoriska riksmuseet eller Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jaktlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 1987:259, 25§

Jaktförordninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SFS 1987:905, 33§ och framåt

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster NFS 2002:18 om Statens vilt

Smittsam sjukdom eller brottsutredning

Om du misstänker att djuret har dött av en allvarlig smittsam sjukdom, så kallad epizootisjukdom, eller om det ingår i en brottsutredning ska alltid SVA kontaktas (telefon 018-67 40 00). Björn, varg, lo och järv ska alltid skickas direkt till SVA i Uppsala.

Övriga fåglar och däggdjur

Fåglar och däggdjur som inte ingår i Statens vilt är också intressanta, både för Naturhistoriska riksmuseets samlingar och för forskningen. Kontakta oss gärna om du har hittat ett dött djur och vill bidra med material till våra samlingar. En lista över vilka arter vi är särskilt intresserade av hittar du på sidan Berika våra samlingar.

Förpacka och skicka döda djur

Naturhistoriska riksmuseet och Posten har träffat en överenskommelse om rutiner för att sända in döda djur till oss på Naturhistoriska riksmuseet.

Om du väljer att själv skicka djuret till oss är det väldigt viktigt att du följer våra sändningsrutiner.

Läs mer om museets roll i hanteringen av Statens vilt, eller ladda ner ett informationsblad om Statens viltPDF för distribuering.

Har du frågor?

Om du har några frågor som rör statens vilt eller andra intressanta arter, kan du kontakta någon av våra konservatorer.

Peter Mortensenlänk till annan webbplats

Peter Nilssonlänk till annan webbplats

Anna Perssonlänk till annan webbplats

Malin Fridströmlänk till annan webbplats