Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Öppettider:

Tisdag - fredag 10-18
Lördag, söndag 11-18
  • Huvudmeny
Den här sidan uppdateras inte längre och innehållet kan vara inaktuellt.

Förteckning över svenska fiskar

Den svenska fiskfaunan omfattar omkring 140 regelbundet förekommande inhemska arter. Ändå finns mer än 250 arter registrerade från svenska vatten under historisk tid. Många arter är kända härifrån bara från ett eller ett fåtal individ som förirrat sig till svenska kusten från mer avlägsna huvudsakliga utbredningsområden.

Ett inte ringa antal är resultatet av utsättningar i andra länder i baltiska regionen, men de förblir sällsynta här. Några av arterna på listan har avsiktligt inplanterats i sötvatten med har inte etablerat självreproducerande bestånd.

Listan är sammanställd av Sven O Kullander och är föremål för fortlöpande uppdatering. Alla förslag till förbättringar är välkomna.
Fisk 4