Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Mitokondrie-DNA


I en vanlig djurcell finns DNA:t samlat i cellkärnans kromosomer - genomet. Hos en människa består detta av cirka tre miljarder baspar, fördelade på 22 kromosompar samt två könskromosomer. Men det finns även DNA utanför cellkärnan, i mitokondrierna.

Så vad är egentligen en mitokondrie? Jo, de är små organeller (cellens organ) som ligger utspridda runtom i cellen men utanför kärnan. Även om deras placering är långt från kärnan så är deras funktion av stor betydelse. De bygger nämligen upp cellens energiförråd, och i en cell finns oftast ett flertal mitokondrier, i vissa fall upp till ett par tusen.

Mitokondrierna innehåller sina egna genom, vilka är betydligt mindre än det i cellkärnan. Hos en människa består det av drygt 16,000 baspar, samlat i en enda ringformad kromosom - mitokondrie-genomet. Det hela kan tyckas lite märkligt, nästan som om mitokondrierna vore egna små organismer. Faktum är att det förmodligen är just vad de var en gång i tiden. Man tror nämligen att mitokondrierna härstammar från frilevande bakterier, som togs upp av tidiga encelliga organismer och att de sedan utvecklades i symbios med dessa. Den här förklaringen kallas med ett fint och långt ord för "endosymbiontteorin".

 

Mitokondrie-DNA. Illustration: Erik Ersmark

Kärnans DNA ärvs till lika delar av vardera förälder och består alltså av en mix av alla förfäders DNA. Mitokondrie-DNA däremot ärvs intakt och endast på mödernet. Illustration: Erik Ersmark

 

Oavsett mitokondriernas ursprung, så bär de alltså på sitt eget DNA och det är speciellt på fler sätt: Som nämnts består det bara av några tusen baspar, men det finns i massor av uppsättningar per cell, vilket gör det lättare att hitta mitokondrie-DNA än DNA från cellkärnan i ett prov. Eftersom mitokondrie-DNA ligger utanför den skyddande kärnan så utsätts det också lättare för skador - mutationer, och detta gör att det förändras betydligt snabbare än kärn-DNA. Slutligen förs mitokondrie-DNA vidare oförändrat vid celldelning och det förs endast vidare till nästa generation via äggcellerna.

Det sistnämda faktumet är av stor vikt då man studerar mitokondrie-DNA. Det innebär nämligen att detta DNA endast förs vidare av döttrar. Mitokondrie-DNA kan därmed inte säga något alls om en individs fader, och inte heller något om en individs kön. Om man undersöker en population endast utifrån mitokondrie-DNA, kommer resultatet främst spegla honornas utbredning och diversitet. Därför är det viktigt att man tar hänsyn till fortplantningssystem och eventuella skillnader i beteende mellan könen i sådana studier.

 

TILLBAKA