Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

 

Kursprogram

Dag 1: Onsdagen 22 november

(Föreläsningarna tar plats i lilla hörsalen en trappa ner vid museets restaurang)

Tid

Aktivitet

Föreläsare/ ansvarig

 

09:30 - 10:00

Registrering & morgonfika


 

10:00 - 10:20

Inledning/ praktiska frågor

Erik Ersmark, Karina Lövgren, Niclas Gyllenstrand, NRM

 

10:20 - 11:00

Introduktion till genetik & populationsgenetik: Del 1

Niclas Gyllenstrand, intendent NRM

 

11:00 - 11:10

Frågestund & bensträckare


 

11:10 - 11:45

Att undersöka genetisk bevarandestatus

Love Dalén, professor NRM

 

11:45 - 12:45

Lunch


 

12:45 - 13:30

Introduktion till genetik & populationsgenetik: Del 2

Niclas Gyllenstrand, intendent NRM

 

13:30 - 13:45

Bensträckare/ frågestund


 

13:45 - 14:30

DNA-analys av spillning

 

Jonas Kindberg, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

 

14:30 - 15:00

 

Utmaningar och senaste utvecklingen inom DNA-streckkodning för akvatisk miljöövervakning i Sverige

Maria Kahlert, SLU Uppsala

 

15:00 - 15:30

Fika och förflyttning till DNA-labbet


 

15:30 - 17:30

Workshop: Från prov till resultat & lagring

 

Erik Ersmark, Niclas Gyllenstrand, Rasa Bukontaite, Wendy Solis, NRM

 

18:00 - 19:30

Middagsbuffé i museets restaurang

 

 

Dag 2: Torsdagen 23 november

Tid

Aktivitet

Föreläsare/ ansvarig


08:30 - 09:00

Morgonfika


09:00 - 09:45

 

Miljöövervakning vs DNA-teknik:

Var och hur kan dessa mötas nu och i framtiden?

Mark Marissink, Naturvårdsverket

 

09:45 - 10:30

 

DNA-analyser i praktiken: Att tolka analysresultat

Niclas Gyllenstrand, intendent NRM

 

10:30 - 10:45

Bensträckare/ frågestund


 

10:45 - 11:30

 

DNA från vattenprover - användning & erfarenheter

Patrik Bohman, SLU Aqua

 

11:30 - 12:00

 

Miljöövervakning med hjälp av insekts-DNA

Fredrik Ronquist, professor NRM

 

12:00 - 13:00

Lunch


 

13:00 - 13:30

 

eDNA & fiskinventeringar: För-,

nackdelar & praktiska exempel

Micaela Hellström, Aquabiota

 

13:30 - 14:00

 Diet-DNA

 

Karl Lundström, SLU & Rodrigo Esparza-Salas, NRM (presenteras av Erik Ersmark, NRM)

 

14:00-14:30

Invasiva arter i akvatisk miljö

 

Per Sundberg, professor Göteborgs universitet

/SeAnalytics

 

14:30 - 15:00

Fika/ frågestund


 

15:00 - 16:00

 

Sammanfattning, kunskapstest & utvärdering

Erik Ersmark, NRM

 

16:00 - 16:15

Avslutning


 

 

TILLBAKA