Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Jens Klackenberg

Förste intendent.

Kontakt

Tel: 08-519 540 84

jens.klackenberg@nrm.se

Utbildning

Fil. kand. Stockholms universitet, 1974.

Fil. dr. Stockholms universitet, 1985.

Arbetsuppgifter

Jag är verksamhetsledare för samlingsarbetet vid enheten för botanik.

Detta innefattar arbetsledning och mer övergripande planering av arbetet med att berika, bevara och tillgängliggöra enhetens samlingar (kärlväxter, mossor, alger, svampar och lavar), såväl som den dagliga skötseln av samlingarna såsom att administrera låneförfrågningar och bytesverksamhet, gästforskarbesök och accession. Jag har även utvecklat och administrerar enhetens databaser över föremål och samlingshantering.

Forskningsområde

I min forskning intresserar jag mig för kärlväxter i Syd- och Sydöstasien och Madagaskar. Jag arbetar med en monografi över den paleotropiska underfamiljen Secamonoideae (Apocynaceae) och skriver delvolymen över Secamonoideae och Periplocoideae för floraverket Flore de Madagascar et des Comores (Paris). Ca 130 tidigare obeskrivna arter har hittills publicerats, främst från Madagaskar vars flora till stor del fortfarande är outforskad.