Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18

  • Huvudmeny
Månadens kryptogam 1(2), maj 1997

Toppmurkla,

Morchella elata

, världens största exemplar?

Månadens kryptogam maj 1997

Toppmurkla
Foto: Johan Nitare
Nu är det tid att leta efter toppmurklor. Dessa trevliga matsvampar kan man finna lite var stans: i löv-och blandskog, på bränd mark, på kalhyggen och på ställen där det har legat timmer. Man kan hitta dem från senare hälften av maj i södra Sverige till omkring midsommartid i Norrland. Till skillnad från stenmurklan är toppmurklan helt giftfri och kan tillagas utan förvällning. Smaken ändras till det bättre om svampen torkas före tillagningen.

Normalt brukar toppmurklan bli 10 - 25 cm hög, men här på Sektionen för kryptogambotanik finns ett torkat exemplar som mäter 32,5 cm. I färskt tillstånd uppges det ha varit 85 cm högt. Om denna svamp ätits upp i stället för att sparas åt eftervärlden borde den ha räckt till mat åt fyra personer. Detta jätteexemplar hittades i Undersåker i Jämtland den 30 juni 1920 av W. Berggren. Romell beskrev fyndet och trodde att det kunde vara en egen art, Morchella maxima.

Sektionen för kryptogambotanik ber sina läsare att skicka in torkade exemplar av toppmurkla, så att vi får ett grepp om när svampen finns i de olika landskapen. Om ni hittar extra stora exemplar är vi särskilt intresserade.

Då man sänder in svampar till herbariet är det viktigt att följande uppgifter finns med: landskap, socken, en närmare lokaluppgift (t. ex. XX km SSV om sjön XXX), biotop (lundmiljö, kalhygge, vägkant o. s. v.), datum och insamlare. Svamparna ska vara torkade och väl emballerade.