Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Odla staden

Efter midsommar ses vi igen i utom­hus­utställningen på museets innergård. Under sommarlovet blir det visningar i odlingsbäddarna. Dessutom miniexpeditioner där bland annat stadsodlingen utforskas.

Där det finns växter trivs djur och insekter. Vi vill visa hur var och
en kan bidra till att artrikedomen i städerna ökar. Därför stadsodlar vi på museets innergård.

Grejen är inte att alla ska göra på ett och samma sätt. Det handlar om att på bästa sätt ta till vara de förutsättningar som finns på en viss plats. För oss blev det Odla staden.

Visningar i Odla staden

27 juni till 14 augusti har vi visningar och andra aktiviteter varje dag ute på gården - se mer i kalendariet.

Kvinna i grönska. Foto: Malin Lobell

Livet på jorden behöver biologisk mångfald

När vi bygger ut och förtätar våra städer så krymper utrymmet för andra organismer som också bor här, som småfåglar, humlor och igelkottar. Men där vi stadsodlar kan vi ge dem bostad.

Om vi odlar i parker, mellan höghus och på tak så skapar vi skydd och mat till olika djur som behövs för en bra balans i naturen. Den här artrikedomen behövs, både i stora sammanhang och i små, som här på museets gård.

Ett exempel på pyssel

Att göra hemma

Vi har samlat ihop några tips för dig som vill göra grejer hemma till din odling - kolla på våra pysselsidor.

Gröna växter och grå stentrappa. Foto: Malin Lobell