Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Mer om utställningen

Barn behöver naturen i staden!

Naturhistoriska riksmuseet vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Ett viktigt steg för att nå dit är att ha en relation till naturen i sin vardag. Att väcka barns nyfikenhet för att peta ner ett frö i jorden, undersöka vem som bor i stocken, eller gå barfota på kottar och stenar.

Museet vill ha en dialog med medborgarna i viktiga samhällsfrågor. Över hälften av jordens befolkning lever i städer och städerna växer i en allt snabbare takt.

- Vi blir allt mer avskurna från naturen och riskerar att ta dess betydelse för givet. Vi kanske inte tänker på att naturen förser oss med allt ifrån luften vi andas och maten vi äter till att den minskar vår stress och bidrar till lek och social gemenskap, säger Frida Samuelsson, projektledare för utställningen Odla staden.

Museet vill väcka tankar kring vilken roll naturen kan ha i staden och hur vi kan förvandla grått till grönt.


Gatusmart odling

Ulrika Flodin Furås. Foto: Elin Hallin

Ulrika Flodin Furås, stadsodlingsexpert om hur man kan odla gatusmart.

Miniexpedition

Häng med på upptäcktsfärd och leta småkryp, träd och fåglar.

Vad är roligast?

Barn med pumpa

Barn tipsar om vad som är roligast i Odla staden!