Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Människan i landskapet - kommunikation och delaktighet

Filmade föredrag från konferensen Människan i landskapet - kommunikation och delaktighet, som ägde rum 15-16 november 2012 på Naturhistoriska riksmuseet.

Inledning

Inledning med Jan-Olov Westerberg, Naturhistoriska riksmuseet, och Eva Sandberg, Centrum för naturvägledning. Välkomna till Nationalstadsparken med Pernilla Nordström, Länstyrelsen i Stockholms län.

Moderator Kajsa Althén

Presentation av konferensen.

Människans plats i naturen

Naturvägledningen då, nu och i framtiden. Med Sven G. Hultman, Centrum för naturvägledning.

Natur- och kulturvård under hundra år

Med Leif Gren, Riksantikvarieämbetet

Europeiska utblickar

Med Michael Glen, Interpret Europe Association.

Barns röster

Om ungas rätt till landskapet. Petter Åkerblom, Movium, SLU:s tankekedja.

Naturvårdsverkets arbete med naturkommunikation

Evelina Selander, Naturvårdsverket.

Vardagslandskapets värden

Hur står de sig i konkurrensen? Gör landskapskonventionen någon skillnad? Med Ulla Berglund, Sveriges lantbruksuniversitet.

Dialogmötet i landskapet

Hur vi tillämpar europeiska landskapskonventionen i Västra götalandsregionen. Med Anders M. Nilsson, Västarvet i Västra götalandsregionen.

Laponiaprocessen

Ett exempel på dialogens roll i värdediskussioner och hur man kommunicerar en gemensam berättelse. Med Gudrun Kuhmunen, Samernas riksförbund.

Biosfärområden

Lokala modellområden för hållbar utveckling. Med Johanna MacTaggart, Svenska MAB-programmet.