Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Östersjötumlarens dag!

Den 20 maj är det Östersjötumlarens dag - ett manifest för en en hotad val. Ingen aktivitet på museet mer än att vi vill uppmärksamma dagen.

En Östersjötumlarens ryggfena sticker upp ovanför vattenytan. Foto: Anki Johansson

Foto: Anki Johansson

Östersjötumlarens dag är ett initiativ från ASCOBANSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic, North East Atlantic, Irish and North Seas). Läs mer på bland annat Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tumlare som sticker upp huvudet ur vattnet. Foto: AVampireTear/commons.wikimedia

Foto: commons.wikimedia

Intiativet är ett samarbete mellan länder som har kust längs dessa havsområden och jobbar för att bevara hållbara populationsstorlekar av små tandvalar (hit hör tumlaren) genom att länderna tar fram forskningsdata och kommer med råd för hur man kan skydda och begränsa mänsklig aktivitet i områden som kan tänkas vara viktiga.

Från museets sida så sitter Julia Carlström med som tumlarrepresentant i ASCOBANS. Lyssna på ett radioinlsag om hotade Östersjötumlare med Julia Carlström, intendent på Naturhistoriska riksmuseet!

En dag att uppmärksamma

Östersjötumlarens dag innebär att denna lilla population ska få extra uppmärksamhet då den är akut hotad och det är viktigt att allmänheten får kännedom om deras existens samt vad alla kan bidra med för att hjälpa dem att fortleva - det är ju Östersjöns enda inhemska valart. Det sker ingen speciell aktivitet på museet, men vi vill ändå gärna slå ett slag för dagen.

Det kan vara allt från att inte slänga skräp i naturen, till att fundera över hållbart fiske, rapportera in till Naturhistoriska riksmuseet om man har sett levande, bifångad eller död tumlare i Östersjön. Dessa kan vi då samla in för att titta på om det har utsatts för miljögifter eller parasiter och anda hälsoparametrar som kan hjälpa oss förstå varför de är så få.

Tumlare som dyker under vattnet. Foto: Ecomare/Salko de Wolf Den Hoorn Texel/commons.wikimedia

Foto: commons.wikimedia

Museets tumlarforskning

I Sverige finns tre olika populationer av tumlare, Nordsjöpopulationen, ca 350 000 djur, Bälthavspopulationen, ca 40 000 djur och Östersjöpopulationen med ca 500 individer och den ses därför som akut hotad jämfört med de andra två populationerna.

Tumlare har få naturliga fiender, men är känsliga för människors påverkan. I Östersjön är det framför allt miljögifter och oavsiktlig bifångst i fiskeredskap som är de största hoten.

Här kan du läsa mer om museet tumlarforskning.

Tumlare. Foto: Kustbevakningen

Foto: Kustbevakningen

Fakta om tumlare

Tumlaren (Phocoena phocoena) tillhör ordningen valar och är den minsta tandvalen i världen. Dessutom är tumlaren den vanligast förekommande valen i svenska vatten. På våra faktasidor kan du läsa mer om tumlare och andra valar.länk till annan webbplats

Frågor om kalendariet?

Kontakta programansvarig Louise Tenn.

Tid: söndag 20 maj kl. 08.00-18.00
Plats: http://www.ascobans.org
Passar: