Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny
Modell av gherrothorax. Foto Annica Roos

Foto: Annica Roos

Fortbildning för lärare:

Skapa gamla och framtida djur!

Gör dina egna dinosaurer, andra förhistoriska djur och framtidsdjur.

Efter en kort visning i utställningen Fossil och evolution arbetar vi kreativt med ståltråd och andra material under ledning av slöjdkonsulent Anna Karin Cedergren.

Max 25 deltagare.

Vi erbjuder kostnadsfri fortbildning för dig som är lärare. Alla fortbildningar är kostnadsfria och kopplade till läroplanens mål och kursplaner. Gå till fler utbildningar.

Anmälan och avanmälan

Efterfrågan på våra fortbildningsdagar är stor. Därför måste eventuell avanmälan ske minst sju dagar före arrangemangets början. Avboka på telefonnummer 08‑519 540 00, öppet måndag till fredag kl 9‑17.

Bokad men ej utnyttjad plats faktureras med 200 kr.

Här anmäler du dig.

Tid: Ons 22 nov, kl 17.00-20.00 

Passar: alla stadier

Plats: Entréhallen

Välkommna!

Tid: onsdag 22 november kl. 17.00-20.00
Plats: Entréhallen
Passar: Lärare