Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Biologiska mångfaldens dag

Den 22 maj infaller den internationella biologiska mångfaldens dag. Runt om i världen sker projekt för att öka medvetandet om artrikedomens betydelse.

Ek vid Svanholm slott. Foto: Wikicommons

Aktiviteter anordnade av Naturhistoriska riksmuseet

Vi har två olika typer av aktiviteter, Livets träd och Artbingo.

Lär dig om Livets träd

Hur är allt levande på jorden släkt med varandra? Kom och testa att bygga Livets träd med museets experter!

På biologiska mångfaldens dag, den 22 maj, kan du träffa museets experter inom systematisk biologi, som kartlägger Livet träd, det vill säga vilka arter som finns, och hur de är släkt.

Kom och testa att bygga Livets träd! Vem är närmast släkt med insekterna – en mask eller en räka? Finns det flest svampar eller djur i världen? Hur kommer det sig att det finns så många arter på jorden? Och vad är ursprunget till alla organismer?

Lär dig mer och testa dina kunskaper om biologisk mångfald med en quiz genom några av utställningarna på museet.

Varmt välkommen!

Tid: Tisdag den 22 maj, kl 10-15

Plats: Kassahallen

Passar: Alla nyfikna från 5-100 år

Arrangeras av Naturhistoriska riksmuseet i samarbete med Svenska systematikföreningen.

Spela Artbingo!

bingobricka med arter mot en bakgrund av skog med vitsippor

Gå ut i naturen och spela artbingo! Om du vill kan du ladda ner våra förslag på artbingo-brickor, en med 4 x 4 arter och en med 3 x 3. Det är djur och växter som finns i större delen av landet och möjliga att hitta i slutet av maj. Ladda ner dem här!PDF

Du kan få fler tips och läsa om jourhavande biologs jättebingobricka här!

logotype för biologiska mångfaldens dag

Biologiska mångfaldens dag

År 2002 utsåg FN den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse.

I Sverige började dagen uppmärksammas under 2017 på flera håll i landet. Här kan du se årets program.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Även FN: s globala hållbarhetsmål lyfter frågan genom mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald.

Läs mer om detta!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är biologisk mångfald?

Med biologisk mångfald menas

  • en mångfald av arvsanlag inom en art
  • många olika arter - artrikedom
  • många olika naturmiljöer
  • en mångfald av beteenden

Varför behövs biologisk mångfald?

Vi kan inte överleva utan våra medvarelser på planeten jorden. Den biologiska mångfalden ger oss mat, medicin, kläder, byggnadsmaterial, bränsle, industrikemikalier och andra livsnödvändigheter. Naturens ekosystem hjälper oss också att pollinera våra grödor, återvinna näringsämnen och rena luft och vatten. Viktiga ekonomiska sektorer som jord- och skogsbruk och fiskerinäringen är helt beroende av ekosystemen och deras produktionsförmåga.

Bevarandet av mångfalden är också en livförsäkring åt framtida generationer. Världen förlorar växt- och djurarter snabbare än någonsin, till följd av ohållbart nyttjande av jordens naturresurser. Det är en utveckling som vi måste vända eftersom en rik biologisk mångfald är nödvändigt för en hållbar utveckling.

Fyra skäl till att bevara mångfalden

  1. Nyttoskäl. Vi skulle inte överleva utan allt som naturen producerar åt oss.
  2. Etiska skäl. Mångfalden har ett egenvärde, alla arter har rätt att finnas.
  3. Ekologiska skäl. Utarmade ekosystem får svårare att förse oss med livsviktiga tjänster som syreproduktion och vattenrening. Motståndskraftiga ekosystem är avgörande för att vi ska klara klimatkrisen.
  1. Kulturella skäl. Människan inspireras av naturens rikedom inom konst, musik och litteratur. Naturen är även en källa till återhämtning och avkoppling för många människor.
Grönsnabbvinge. Foto: wikicommons

Grönsnabbvinge. Foto: wikicommons

Frågor om kalendariet?

Kontakta programansvarig Louise Tenn.

Tid: tisdag 22 maj kl. 10.00-15.00
Plats: I museets entréhall
Pris: Fri entré
Passar: Alla nyfikna 5-100 år