Den här sidan uppdateras inte längre och innehållet kan vara inaktuellt.

Enheten för botanik

Enheten för botanik förvaltar Naturhistoriska riksmuseets samlingar av fröväxter, svampar, slemsvampar, lavar, alger, mossor och bakterier.

Naturhistoriska riksmuseet Botanhuset

Samlingar

Enheten har ett av världens största herbarier av fanerogamer som omfattar omkring tre miljoner ark med pressad växter.

De kryptogambotaniska samlingarna innehåller föremål från hela världen, insamlade från 1700- talet och fram till nutid.

Samlingarna är både kulturhistoriskt och vetenskapligt värdefulla och används kontinuerligt i enhetens egna forskningsprojekt, men också av andra forskare i Sverige och runt om i världen.

Stora delar av samlingarna är registreade i databaser.

Under virtuella utställningar presenteras herbarieark ur Linnés herbarium, samt en svensk flora som är rikligt illustrerad med bilder av levande växter.

Forskning

Forskningen inom fanerogambotanik rör huvudsakligen frågor inom det systematiska ämnesområdet, där studier av växternas yttre och inre byggnad samt av arvsmassan, ligger till grund för modeller om deras släktskap och evolutionshistoria.

Taxonomiska revisioner av olika växtsläkten samt morfologiska studier är andra forskningsområden inom fanerogambotanik.

Vid enheten bedrivs forskning inom kryptogambotanik kring släktskap hos mossor och sporsäcksvampar.

Lån och bytesverkasmhet

Forskare från institutioner i Sverige och utomlands besöker regelbundet Naturhistoriska riksmuseet för att studera samlingarna.

Har du frågor angående lån eller byten av föremål i samlingarna läs mer på vår sida om lån- och bytesverksamhet.

Vill du veta mer?

Här hittar du länkar till databaser där du kan läsa om fridlysta och ätbara växter och information om allt från svampar och lavar till kärlväxter som museet har i sina samlingar. 

Krypto-S
Botanisk historia
Bibliotek
Den virtuella floranlänk till annan webbplats
Fakta om kryptogamer

Nordens kärlväxterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Samlingar

Kontakt

Enhetschef

Professor Arne Anderberg

08-519 541 57

arne.anderberg@nrm.se

Sekreterare

Ulla-Karin Skärlund

08-519 541 57 

ulla-karin.skarlund@nrm.se

Samlingar

Jens Klackenberg 

08-51951954084

jens.klackenberg@nrm.se

Kontakta medarbetare

Till Sök medarbetare