Den här sidan uppdateras inte längre och innehållet kan vara inaktuellt.

Enheten för botanik

Enheten för botanik förvaltar Naturhistoriska riksmuseets samlingar av fröväxter, svampar, slemsvampar, lavar, alger, mossor och bakterier.

Naturhistoriska riksmuseet Botanhuset

Fanerogambotanik

Enheten för fanerogambotanik vid Naturhistoriska riksmuseet har ett av världens största herbarier med omkring tre miljoner ark pressade växter.

Samlingarna är både kulturhistoriskt och vetenskapligt värdefulla och används kontinuerligt i enhetens egna forskningsprojekt, men också av andra forskare i Sverige och runt om i världen. Delar av samlingarna finns tillgängliga via Internet i sökbara databaser.

Forskningen på sektionen rör huvudsakligen frågor inom det systematiska ämnesområdet, där studier av växternas yttre och inre byggnad samt av arvsmassan, DNA, ligger till grund för modeller om deras släktskap och evolutionshistoria. Taxonomiska revisioner av olika växtsläkten samt morfologiska studier är andra forskningsområden vid sektionen.

Under virtuella utställningar presenteras herbarieark ur Linnés herbarium, samt en svensk flora som är rikligt illustrerad med bilder av levande växter.

Kryptogambotanik

Samlingarna innehåller föremål från hela världen insamlade från 1700-talet och fram till nutid. Mycket av materialet är databasregistrerat.

Forskare från institutioner i Sverige och utomlands besöker regelbundet Naturhistoriska riksmuseet för att studera samlingarna. Vid enheten bedrivs forskning om släktskap hos mossor och sporsäcksvampar.

Har du frågor angående lån eller byten av föremål i samlingarna läs mer på vår sida om lån- och bytesverksamhet.

Blandad skara organismer

Kryptogam är ett samlingsnamn för flera vitt skilda organismgrupper: alger, lavar, mossor, svampar, bakterier och ormbunksväxter.

Ordet kryptogam kan översättas med "bröllop i det dolda" och kryptogamerna grupperades tillsammans en gång i tiden eftersom man inte visste hur de förökade sig. Kryptogamer har vanligen oansenliga reproduktiva organ och de flesta reproducerar sig med sporer.

Kryptogamernas ställning i organismvärlden

Vill du veta mer?

Här hittar du länkar till databaser där du kan läsa om fridlysta och ätbara växter och information om allt från svampar och lavar till kärlväxter som museet har i sina samlingar.

Krypto-S

Botanisk historia
Den virtuella floranlänk till annan webbplats
Fakta om kryptogamer

Forskning
Kontakt
Medarbetare
Nordens kärlväxterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Projekt
Publikationer
Samlingar
Pollenservicelänk till annan webbplats