Den här sidan uppdateras inte längre och innehållet kan vara inaktuellt.

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet Botanhuset
Enheten för fanerogambotanik vid Naturhistoriska riksmuseet har ett av världens största herbarier med omkring tre miljoner ark pressade växter.

Samlingarna är både kulturhistoriskt och vetenskapligt värdefulla och används kontinuerligt i enhetens egna forskningsprojekt, men också av andra forskare i Sverige och runt om i världen. Delar av samlingarna finns tillgängliga via Internet i sökbara databaser.

Forskningen på sektionen rör huvudsakligen frågor inom det systematiska ämnesområdet, där studier av växternas yttre och inre byggnad samt av arvsmassan, DNA, ligger till grund för modeller om deras släktskap och evolutionshistoria. Taxonomiska revisioner av olika växtsläkten samt morfologiska studier är andra forskningsområden vid sektionen.

Under virtuella utställningar presenteras herbarieark ur Linnés herbarium, samt en svensk flora som är rikligt illustrerad med bilder av levande växter.

Vill du veta mer?

Här hittar du länkar till databaser där du kan läsa om fridlysta och ätbara växter. Du hittar bilder ut Linnés samlingar och hittar information om allt från svampar och lavar till kärlväxter som museet har i sina samlingar.

Krypto-S
Den virtuella floranlänk till annan webbplats
Nordens kärlväxterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nordiska herbariet
Pollenservice