Naturhistoriska riksmuseet - Forskningsnytt http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/forskningsnyheter.171.html Nyheter från forskningsavdelningen på Naturhistoriska riksmuseet sv Naturhistoriska riksmuseet SiteVision 4.2.2 Fri, 03 Nov 2017 07:00:00 +0100 De flesta mammutfynd är ”papputar” Forskarna förväntade sig en jämn könsfördelning men upptäckte att 7 av 10 mammutfynd i Sibirien är från hanar. http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/forskningsnyheter/arkivforskningsnyheter/2017/forskningsnyheter2017/deflestamammutfyndarpapputar.9005104.html Wed, 18 Oct 2017 09:00:00 +0200 Växthuseffekt gav oss brandskyddade träd Idag finns barrträd med en extrem anpassning till skogsbränder och deras ursprung är från en tid som präglades av extrem växthuseffekt med hög risk för bränder över hela jordklotet. För 100 miljoner år sedan var många arter av träd skyddade mot brand och dessutom behövde de en hög temperatur för att föröka sig. http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/forskningsnyheter/arkivforskningsnyheter/2017/forskningsnyheter2017/vaxthuseffektgavossbrandskyddadetrad.9005086.html Tue, 17 Oct 2017 11:26:09 +0200 Världens äldsta växter upptäckta Forskare vid Naturhistoriska riksmuseet har hittat fossil av 1,6 miljarder år gamla rödalger. De spektakulära fynden visar att avancerat liv uppstod långt tidigare än vi hittills trott. http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/forskningsnyheter/arkivforskningsnyheter/2017/forskningsnyheter2017/varldensaldstavaxterupptackta.9004110.html Tue, 17 Oct 2017 11:25:56 +0200 64 nya arter och släkten och 2 nya mineral beskrivna 2016 I arbetet med att kartlägga jordens biologiska och geologiska mångfald har forskare vid Naturhistoriska riksmuseet under 2016 beskrivit sammanlagt 64 nya arter och släkten – allt från träd och fiskar till numera utdöda däggdjur - och 2 nya mineral. http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/forskningsnyheter/arkivforskningsnyheter/2017/forskningsnyheter2017/64nyaarterochslaktenoch2nyamineralbeskrivna2016.9003948.html