Naturhistoriska riksmuseet - Forskningsnytt http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/forskningsnyheter.171.html Nyheter från forskningsavdelningen på Naturhistoriska riksmuseet sv Naturhistoriska riksmuseet SiteVision 4.5.0.2 Thu, 28 Jun 2018 10:16:33 +0200 Meteoriten ökade chansen att liv kan ha funnits på Mars En ny undersökning av den kända meteoriten från Mars, Black Beauty, visar att planeten Mars fick sin skorpa mycket tidigare än jorden. http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/forskningsnyheter/arkivforskningsnyheter/2018/forskningsnyheter2018/meteoritenokadechansenattlivkanhafunnitspamars.9005611.html Tue, 26 Jun 2018 10:10:29 +0200 Museet får ansvar för inventering av fjällräv, kungsörn och björn Naturvårdsverket ger Naturhistoriska riksmuseet i uppdrag att vara nationell koordinator för inventeringen av ytterligare tre djur – fjällräv, kungsörn och brunbjörn. http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/forskningsnyheter/arkivforskningsnyheter/2018/forskningsnyheter2018/museetfaransvarforinventeringavfjallravkungsornochbjorn.9005573.html Fri, 15 Jun 2018 17:10:00 +0200 A new Centre for Palaeogenetics Stockholm University and the Swedish Museum of Natural History are joining forces to create a centre for research on ancient DNA. The new Centre for Palaeogenetics has the potential to obtain a world leading position in its field. http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/forskningsnyheter/arkivforskningsnyheter/2018/forskningsnyheter2018/anewcentreforpalaeogenetics.9005604.html Fri, 15 Jun 2018 13:46:16 +0200 Nytt centrum för paleogenetik Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet skapar ett gemensamt centrum för forskning kring förhistoriskt DNA. Centrumet har möjlighet att inta en världsledande position. (Text in english below) http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/forskningsnyheter/arkivforskningsnyheter/2018/forskningsnyheter2018/nyttcentrumforpaleogenetik.9005586.html