Naturhistoriska riksmuseet - Forskningsnytt http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/forskningsnyheter.171.html Nyheter från forskningsavdelningen på Naturhistoriska riksmuseet sv Naturhistoriska riksmuseet SiteVision 4.5.0.2 Wed, 29 Aug 2018 09:37:00 +0200 Första fossila parasiten funnen extremt välbevarad När gamla, fossila insektspuppor i Naturhistoriska riksmuseets samlingar röntgades hittades helt oförstörda, fossila steklar. Som om de väntat på att framtidens teknik ska kunna avslöja dess inre har pupporna legat i museet i över hundra år. Fyndet är det första fossila beviset på parasitism, att en art lever i en annan. http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/forskningsnyheter/arkivforskningsnyheter/2018/forskningsnyheter2018/forstafossilaparasitenfunnenextremtvalbevarad.9005610.html Mon, 27 Aug 2018 17:00:22 +0200 Grottbjörnen är utdöd men deras DNA finns kvar Kartläggning av grottbjörnens arvsmassa visar att deras DNA finns kvar i dagens brunbjörnar. http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/forskningsnyheter/arkivforskningsnyheter/2018/forskningsnyheter2018/grottbjornenarutdodmenderasdnafinnskvar.9005694.html Wed, 15 Aug 2018 13:13:21 +0200 Ny blomflugeart i Sverige En stor och spektakulär blomflugeart som tidigare inte funnits i Sverige har hittats. http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/forskningsnyheter/arkivforskningsnyheter/2018/forskningsnyheter2018/nyblomflugeartisverige.9005671.html Thu, 28 Jun 2018 10:16:33 +0200 Meteoriten ökade chansen att liv kan ha funnits på Mars En ny undersökning av den kända meteoriten från Mars, Black Beauty, visar att planeten Mars fick sin skorpa mycket tidigare än jorden. http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/forskningsnyheter/arkivforskningsnyheter/2018/forskningsnyheter2018/meteoritenokadechansenattlivkanhafunnitspamars.9005611.html