Naturhistoriska riksmuseet - Forskningsnytt http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/forskningsnyheter.171.html Nyheter från forskningsavdelningen på Naturhistoriska riksmuseet sv Naturhistoriska riksmuseet SiteVision 4.3.2.2 Thu, 14 Dec 2017 07:22:47 +0100 Gammal tro om nervsystemets evolution förkastas En hundra år gammal hypotes om att vårt nervsystem utvecklats från en förfader med nerver samlade i en bukmärg kan nu förkastas. Nervsystemet har istället utvecklats flera gånger i olika djurgrupper. http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/forskningsnyheter/arkivforskningsnyheter/2017/forskningsnyheter2017/gammaltroomnervsystemetsevolutionforkastas.9005131.html Wed, 06 Dec 2017 15:49:57 +0100 Stärkt samarbete med Stockholms universitet Den 5 december 2017 signerades en betydelsefull överenskommelse om samarbete mellan Naturhistoriska riksmuseet, NRM, och Stockholms universitet, SU. Den övergripande uppgörelsen rör allt från forskningssamarbeten inom olika enheter till stöd för forskningsstrukturer. http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/forskningsnyheter/arkivforskningsnyheter/2017/forskningsnyheter2017/starktsamarbetemedstockholmsuniversitet.9005121.html Fri, 03 Nov 2017 07:00:00 +0100 De flesta mammutfynd är ”papputar” Forskarna förväntade sig en jämn könsfördelning men upptäckte att 7 av 10 mammutfynd i Sibirien är från hanar. http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/forskningsnyheter/arkivforskningsnyheter/2017/forskningsnyheter2017/deflestamammutfyndarpapputar.9005104.html Wed, 18 Oct 2017 09:00:00 +0200 Växthuseffekt gav oss brandskyddade träd Idag finns barrträd med en extrem anpassning till skogsbränder och deras ursprung är från en tid som präglades av extrem växthuseffekt med hög risk för bränder över hela jordklotet. För 100 miljoner år sedan var många arter av träd skyddade mot brand och dessutom behövde de en hög temperatur för att föröka sig. http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/forskningsnyheter/arkivforskningsnyheter/2017/forskningsnyheter2017/vaxthuseffektgavossbrandskyddadetrad.9005086.html